صفحه شخصی اشکان شرفایی   
 
نام و نام خانوادگی: اشکان شرفایی
استان: تهران
رشته: کارشناسی ارشد عمران
تاریخ عضویت:  1389/01/19
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
1   نظر / همه نظرات